CapaColor

Matowa lateksowa farba do wnętrz, ekonomiczna, wodorozcieńczalna, łatwa w obróbce.
caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/131781/044573_capa-color-10L_PL.png

Zastosowanie

CapaColor jest matową lateksową farbą o dużej wydajności do wykonywania nowych oraz renowacyjnych wymalowań na sufitach i ścianach wewnątrz pomieszczeń.

Właściwości

  • Ekologiczna
  • Wodorozcieńczalna
  • Dyfuzyjna
  • Łatwa w obróbce
  • O wysokiej wydajności

Spoiwo

Dyspersja żywic na bazie polioctanu winylu.

Wielkość opakowań

5 l,10 l

Barwa

Biała.
CapaColor można barwić ręcznie barwnikami np. CaparolColor lub AVA w pastelowych kolorach. Całość samodzielnie zabarwionego materiału należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych. CapaColor nadaje się do barwienia maszynowego w systemie ColorExpress.

Czyste, intensywne kolory np. żółty, pomarańczowy, czerwony itd. nie zawsze są w pełni kryjące. Dlatego przy wyborze takich kolorów zaleca się kolorystyczne przygotowanie podłoża poprzez przemalowanie go zbliżonym kryjącym, pastelowym kolorem na bazie białej. Możliwa może okazać się także potrzeba naniesienia drugiej warstwy kryjącej.

Stopień połysku

Matowy.

Składowanie

W pomieszczeniach chłodnych, lecz w temperaturach dodatnich, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. W opakowaniu zamkniętym fabrycznie – min. 24 miesiące.

Odporność na szorowanie na mokro

Klasa 3

Zdolność krycia

Klasa 2 przy wydajności 7 m2/l tj. ok. 150 ml/m2.

Granulacja

Granulacja drobna (<100 µm)

Gęstość

ok. 1,47 g/cm3

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Wymagany stan podłoża

CapaColor może być nakładana na wszelkie podłoża wewnątrz odpowiednie dla farb dyspersyjnych, np. tynki wapienno-cementowe, cementowe, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, tapety strukturalne i podobne.

Przygotowanie podłoża

Po oczyszczeniu podłoże powinno być nośne, zwarte, czyste, nośne i wolne od substancji zmniejszających przyczepność.

Tynki grupy P II i P III:
Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez wcześniejszego przygotowania. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki zagruntować środkami OptiGrund E.L.F. lub CapaSol LF.

Maszynowe tynki gipsowe oraz gipsowe grupy P IV:
Zagruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Tynki z błyszczącą warstwą martwicy przeszlifować, oczyścić z pyłu i zagruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Ścianki z elementów gipsowych:
Silnie chłonne płyty zagruntować środkami OptiGrund E.L.F. lub Caparol-Tiefgrund TB.
Mocno utwardzone, gładkie płyty powlec zwiększającą przyczepność warstwą gruntującą Caparol-Haftgrund.

Płyty gipsowo-kartonowe:
Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Miękkie i gładkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnić środkiem Caparol-Tiefgrund TB. Całą powierzchnię gruntować środkami Caparol-Haftgrund, Capgrund Universal lub SamtGrund. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-AquaSperrgrund.

Beton:
Usunąć pozostałości środków zmniejszających przyczepność, a także substancje pylące i piaszczące.

Beton komórkowy:
Gruntować środkiem Capaplex rozcieńczonym wodą w stosunku 1:3.

Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej lub ceramicznej:
Malować bez wcześniejszego przygotowania.

Nośne powłoki malarskie:
Matowe i słabo chłonne powłoki malować bezpośrednio. Powłoki błyszczące i powłoki lakiernicze zmatowić (przeszlifować), odpylić i gruntować środkiem Caparol-Haftgrund.

Nienośne powłoki:
Słabe powłoki z lakierów, farb lub tynków dyspersyjnych całkowicie usunąć. Słabo chłonne, gładkie powierzchnie gruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki gruntować środkami OptiGrund E.L.F. lub CapaSol LF. Słabe powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie, odpylić i gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Farby klejowe:
Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Nie malowane tapety typu „Rauhfaser” oraz papierowe tapety wytłaczane:
Malować bez wcześniejszego przygotowania.

Tapety nieprzylegające:
Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Powierzchnie pokryte pleśnią:
Nalot z pleśni i grzybów usunąć na mokro. Powierzchnie zmyć grzybobójczym środkiem Capatox i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Gruntować zgodnie z rodzajem i właściwościami podłoża. Na podłożach silnie zaatakowanych wykonać warstwę wierzchnią farbami Indeko-W, Malerit-W lub Fungitex-W.

Podłoża z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tłuszczu:
Zabrudzenia nikotyną, sadzami, tłuszczami zmyć wodą z dodatkiem detergentów i dobrze wysuszyć. Wyschnięte zacieki wodne zeszczotkować na sucho. Wykonać powłokę izolująco- odcinającą środkiem Caparol - AquaSperrgrund (karta informacyjna nr 384). Na powierzchniach silnie zabrudzonych wykonać warstwę wierzchnią środkiem Caparol-IsoDeck (karta informacyjna nr 848).

Drewno i materiały drewnopochodne:
Malować wodorozcieńczalnymi, ekologicznymi lakierami Capacryl Acryl-Lack lub Capacryl PU-Lack (karty informacyjne nr 960 lub nr 052PL, 053PL).

Uzupełnianie drobnych ubytków:
Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować.

Sposób nakładania

CapaColor jest materiałem gotowym do użycia. Warstwę gruntującą można rozcieńczać do maks. 10% wody. Przed nakładaniem dokładnie wymieszać zawartość opakowania. CapaColor można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Narzędzia natychmiast po użyciu myć wodą. Aby uniknąć pozostawiania widocznych styków pasm roboczych nakładać w jednym ciągu metodą „mokrym w mokre".

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Pierwszą warstwe wykonać obficie nałożoną warstwą farby CapaColor rozcieńczoną maks. 2% wody.
Warstwę wierzchnią (drugą) wykonać farbą nierozcieńczoną.

Zużycie

Ok. 100 ml/m2 na jedną warstwę na gładkich podłożach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:
+5°C (otoczenia, podłoża i materiału).
Względna wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 80%.

Czas schnięcia

Przy +20°C i 65% względnej wilgotności powietrza powłoka jest powierzchniowo sucha i możliwa do dalszej obróbki po 4-6 godzinach, w pełni wyschnięta i obciążalna po 3 dobach. W temperaturach niższych lub przy wyższej wilgotności powietrza podane czasy mogą uleć wydłużeniu.

Wskazówka

Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody, w szczególności złą jakość wymalowania, będące wynikiem nieprzestrzegania zaleceń zawartych w tej karcie.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Zwroty bezpieczeństwa: Chronić przed dziećmi. Nie pić , nie jeść ani nie palić w trakcie używania produktu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

Utylizacja

Do recycling oddawać wyłącznie opróżnione opakowania. Pozostałe resztki materiału utylizować jak odpady komunalne lub budowlane.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartości dopuszczalne maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktów (typ A/a) wynoszą: 30 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie <1 g/l.

Deklarowany skład produktu

Dyspersja żywic na bazie polioctanu winylu, woda, wypełniacze mineralne, dodatki.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl