Nota Prawna

Podmiot odpowiedzialny za treść:
CAPAROL Polska Sp. z o.o.

Puławska 393
02-801 Warszawa
tel. +48 22 544 20 40
fax. +48 22 544 20 41
e-mail: info@caparol.pl

Redakcja:
Caparol Polska
© 126504-2015 Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Realizacja

reseen GmbH, Stuttgart
www.reseen.de

 

Wskazówki prawne

Wszelkie treści zawarte na tej stronie oraz jej wygląd stanowią własność Caparol Polska Sp. z o.o. Są one chronione prawem autorskim lub przez pozostałe prawa ochronne. Wyrażamy zgodę na przejęcie treści, jeżeli te będą przeznaczone wyłącznie na prywatny użytek korzystającego. Przejęcie udostępnionych treści do innych celów wymaga jednak wcześniejszej zgody Caparol Polska Sp. z o.o. Zwracamy uwagę, że treści zawarte na stronach internetowych mogą podlegać częściowo prawom ochronnym osób trzecich, które nam je udostępniły. Strona niniejsza nie daje użytkownikom praw licencyjnych do zawartych na niej praw autorskich i pozostałych praw ochronnych.

Wszystkie dane umieszczone na naszych stronach internetowych zostały starannie sprawdzone. Dbamy o ciągłe rozszerzanie i aktualizowanie tej oferty informacyjnej. Gwarancji na aktualność, funkcjonalność, jakość, dostępność lub kompletność naszych stron internetowych nie możemy jednak udzielić. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności, powstałe w wyniku korzystania z naszej strony internetowej, są wykluczone, chyba że wynikają one
z działania zamierzonego lub rażącego niedbalstwa oraz powodują uszczerbek na życiu, ciele lub zdrowiu.  

Na naszych stronach internetowych znajdują się linki do innych stron w sieci. Zwracamy wyraźnie uwagę, że nie mamy wpływu na wygląd i treść stron, do których te linki kierują.
W związku z tym nie możemy również ręczyć za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnionych tam informacji i dystansujemy się niniejszym wyraźnie od wszystkich treści znajdujących się stronach linkowanych. Oświadczenie to dotyczy wszystkich zawartych u nas linków do stron zewnętrznych oraz ich treści.   

Wskazówki dotyczące ochrony danych

U użytkowników internetu stwierdzamy po części niepewność oraz swego rodzaju nieufność odnośnie kwestii, czy i które dane osobowe mogą być pobierane, przechowywane, przetwarzane i ewentualnie udostępniane.  

W związku z tym chcielibyśmy Państwa poinformować w tym miejscu o ochronie danych internetowych w Caparol Polska Sp. z o.o.:

Na tej stronie, przy wykorzystaniu technologii Google Analytics, zbierane
i przechowywane są dane do celów marketingowych i optymalizacyjnych. Z danych tych mogą być wykonane pod pseudonimem profile użytkowe. W tym celu mogą być użyte ciasteczka (cookies). Chodzi tu o niewielkie pliki tekstowe, gromadzone lokalnie w pamięci tymczasowej przeglądarki internetowej osoby odwiedzającej stronę. Ciasteczka umożliwiają rozpoznanie przeglądarki internetowej. Dane pobrane nie będą wykorzystywane bez specjalnie w tym celu udzielonej zgody danej osoby do osobistej identyfikacji odwiedzającego stronę i nie będą łączone z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu. Zgoda na pobieranie i gromadzenie danych może być w każdej chwili cofnięta ze skutkiem na przyszłość.  

Poprzez uruchomienie przycisku "opublikuj" [linki share] jest przekazywana informacja do serwera Facebook, że wywołali Państwo odpowiednią stronę naszej odsłony w internecie. Jeżeli korzystają Państwo z funkcji share i są zalogowani do Facebooka, Facebook może przyporządkować wizytę do Państwa konta na Facebooku. Jeżeli dołożą Państwo komentarz, odpowiednia informacja zostanie przekazana z Państwa przeglądarki bezpośrednio do Facebooka i tam zapisana. Informacje na temat celu i zakresu pobierania danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebook oraz Państwa praw w tym zakresie jak i możliwości ustawień w celu ochrony sfery prywatnej znajdą Państwo we wskazówkach Facebooka na temat ochrony danych. Jeżeli nie chcą Państwo, aby Facebook zbierał dane o Państwie za pośrednictwem naszej odsłony internetowej, muszą się Państwo wylogować z Facebooka przed wizytą na naszej stronie internetowej i nie mogą Państwo używać funkcji „posten” [funkcja share].

Wysyłając do nas e-mail lub zamawiając nasz newsletter, Państwa adres e-mail oraz pozostałe dane osobowe będą wykorzystywane tylko do celów indywidualnej korespondencji z Państwem.

Spółka Caparol Polska Sp. z o.o. zapewnia w zawiązku z tym, że Państwa dane będą używane wyłącznie przez nas i będą traktowane poufnie zgodnie z każdorazowo obowiązującymi postanowieniami ustawowymi.