Dyrektor Zakładu Produkcyjnego i Łańcucha Dostaw

Mariusz Grela

Menedżer z ponad 20 letnim stażem pracy na stanowiskach kierowniczych w przemyśle. Od początku kariery związany z zarządzaniem produkcją i logistyką. Zawsze bardzo zaangażowany w zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska. Swoje doświadczenia zdobywał w międzynarodowych korporacjach z branży stalowej, chemicznej oraz tworzyw sztucznych. Jest zapalonym entuzjastą i krzewicielem kultury ciągłego doskonalenia.

W środowisku pracy ceni przede wszystkim zaangażowanie, szczerość i lojalność. 

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach.