Dyrektor Zarządzania Łańcuchem Dostaw

Mariusz Bakun

Posiada wieloletnie doświadczenie w logistyce, zdobywane między innymi w branży FMCG w firmach polskich i niemieckich. Z branżą materiałów budowlanych związany jest od ponad 12 lat. Zakres jego kompetencji obejmuje opracowanie strategii logistycznej, zakup materiałów, obsługę klienta i efektywny przepływ materiałów. Wcześniej pracował dla firm produkcyjno-handlowej i operatora logistycznego. W pracy najbardziej ceni zaufanie z solidną podstawą profesjonalizmu.

Jest absolwentem Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Rolniczej w Lublinie.