Dyrektor ds. Finansowych

Agnieszka Kręciszewska

Agnieszka Kręciszewska, posiada wieloletnie doświadczenie w szeroko pojętym obszarze finansów zdobyte w międzynarodowych spółkach produkcyjno-handlowych z kapitałem amerykańskim, brytyjskim i niemieckim. Uczestniczyła w projektach z zakresu kształtowania strategii finansowej, rozwoju raportowania giełdowego i zarządczego, konsolidacji i restrukturyzacji, optymalizacji podatkowej, budowania modeli finansowych i analiz scenariuszowych, przenoszenia funkcji księgowych do SSC/BPO, M&A, implementacji systemów ERP, wdrażania kontroli wewnętrznych i SOX, usprawnień procesowych.

Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej. Swoją wiedzę poszerzała na licznych studiach podyplomowych renomowanych uczelni takich jak SGH i ALK. Ukończyła również EMBA i finalizuje CIMA. Nie ogranicza się tylko do finansów, ale także chętnie uzupełnia wiedzę o obszar strategii, przywództwa, sprzedaży, marketingu i produkcji na wiodących uczelniach krajowych i zagranicznych takich jak ICAN, MSOE czy Erasmus.